Distrikter

Medlemmer af Dansk Fåreavl er organiseret i et antal lokale distrikter/foreninger, som tilsammen dækker hele landet.
 

Raceforeninger

De avlsinteresserede danske fåreavlere er organiseret i omkring 20 forskellige raceforeninger. Raceforeninger er selvstændige foreninger, som også er repræsenteret i Dansk Fåreavls ledelse.