Raceforeninger

Der er 27 fåreracer i Danmark med individafprøvede dyr. Der er 16 raceforeninger i Danmark, som organiserer de avlsinteresserede fåreavlere. Foreningerne varetager fælles interesser for medlemmerne og fastlægger fælles avlsmål og typebeskrivelser for dyr af den pågældende race.

Vi har ikke kontaktpersoner på følgende fåreracer, som allerede er repræsenteret i landet med individafprøvede dyr:
Berrichon, Drysdale, Færøske, Grønlandske, Gute, Jacobsfår, Karakul, Lacaune, Landrace, Lüneburger, Mouflon, Rygja, Skruehorn, Wensley Dale, Østfrisisk malkefår.