Frivillige vejledere
Dansk Fåreavl har oprettet et korps af frivillige vejledere fordelt over hele landet. Vejlederne er erfarne fåreavlere, som gerne giver gode råd og deler deres erfaring. Du er velkommen til at ringe eller skrive til den vejleder, som du mener passer bedst til dit behov.

Liste over vejledere:

Nordlige Jylland
Sydlige Jylland
Øerne og Bornholm

Fårevejledere i Nordlige Jylland

Distrikt 1-4

D

Navn og kontaktoplysninger

Vejlederens besætning og erfaring

1

Anders Sørensen
Nejstvej 174
9870 Sindal
98 93 52 74
joansl@mail.tele.dk 


Vi har været fåreavlere i 20 år og siden 2002 har vi haft det som primære. Siden 2008 er det drevet økologisk I dag har vi ca. 500 moderfår, primært krydsninger af Gotlandske Pelsfår med Texel eller Suffolk. De afgræsser naturarealer om sommeren.

Bente Holmgård
Brøndbakvej 156
9740 Jerslev
98 83 41 66
benteholmgaard
@jubii.dk

Vi har siden 1987 haft får. Har nu 75 moderdyr texel/finulds krydsninger, som vi laver slagtelam på. Græs fra vores marker og naturplejearealer.

Strikker og filter uld.

2

Henning Nielsen
Ndr. Skringstrupvej 4
8832 Skals
86 69 44 85/29 43 68 85
henning.nielsen
@jubiimail.dk

Jeg har texel og gotlænder får. Gotlænderne afgræsser hedeareal og texlerne mark og eng. Har arbejdet med får i 30 år og deltaget i mange møder og kurser.

Karsten Villadsen
Frilandsvej 60
7860 Spøttrup
97 56 16 30/24 41 44 30
karstenvilladsen
@yahoo.com
 

Er uddannet landmand og har haft Gotlændere og Suffolk får i 11 år. Har udstillet på dyrskuer i en årrække. Kan svare på almene spørgsmål om fodring, sundhed, avl og udstilling.

Anne Nymand
Gl. Blærevej 67, Blære
9600 Års
98 66 64 02
Rask.nymand@mail.dk 

Har stor erfaring med læmninger og fåravler siden 1992. Pt 45 får af racen Suffolk, der læmmer i december/januar. Jeg sælger avlsdyr og bruger avlsredskaber som scanning for muskel og fedt, kåring mm. Bred erfaring med produktion af får igennem mit arbejde som fåredyrlæge.

Jørgen Bloch
Viborgvej 475
9681 Ranum
30 53 11 10
Jb.54@mail.tele.dk 

Har 80 renracede Suffolk, der læmmer lige efter nytår. Alle slagtelam er væk inden sommerferien. Moderfårene naturplejer langs Limfjorden.

3

Jens Østergaard
Damlundvej 14
6900 Skjern 
97 17 16 17/61 54 10 63
anneghansen
@yahoo.dk
 

Uddannet landmand og har haft fåreavl igennem 40 år, ca. 40 moderdyr. Vægt på høj produktivitet og økonomisk overskud. Endvidere prioriteret udstilling og salg af avlsdyr. Undervist i fodring og dyrevelfærd. 

4

Preben Albin Petersen
Randersvej 86
8800 Viborg
86 67 33 55/25 32 42 43
Preben@albin-charollais.dk 

 

Fårevejledere Sydlige Jylland

Distrikt 5- 7

D

Navn og kontaktoplysninger

Vejlederens besætning og erfaring

5

Bjarne og Lene Wohlfahrt
Grønlandsvej 361
7100 Vejle
23 36 61 61
wohlfahrt@profibermail.dk

Får siden 97 og har pt 45 moderfår af racerne Oxforddown og Kerry Hill. Fodring: Primært ensilage om vinteren. Benytter indavlskontrol. Vores kompetence ligger primært indenfor dyreregistrering, avlsarbejde og lidt import.

Morten Jacobsen
Lundumvej 20
8700 Horsens
75 65 49 02
engholm@lundum.dk

Morten driver en Dorset-avlsbesætning på ca. 50 moderfår.

6

Hans Chr. Hansen
Havervad 5
6780 Skærbæk
74 75 36 20/41 17 15 85
henrietteguld@mail.dk

 

Harald Jepsen
Skads Hovedvej 97
6705 Esbjerg Ø
75 16 06 23/28 44 90 36
brunkbjerg@mail.dk

 

Jørgen Thorlund Friis
Vilslevvej 11
6771 Gredstedbro
75 43 22 51/51 26 02 90
jmfriis@stofanet.dk

110 moderdyr bestående af 1/3 Texel 1/3 Dorset 1/3 krydsning og 11ha, der drives med MB ordning, afgræsser miljøgræs om sommeren og efterslæt hos nabo kvægbønder.

Afsætter lam på forskellig måde.

Vagn Stage
Toftnæsvej 25
6800 Varde
75 26 94 15/25 78 94 15
Vagn.stage@dorset.dk

Har siden 1984 haft Dorset avlsbesætning og importeret dyr flere gange. Erfaring med dyrskueudstilling og bestyrelsesarbejde i Dansk Fåreavl.

Lars Linding
Juulbjergvej 10, Egebæk
6760 Ribe61 75 4 612
lindings-texel@bbsyd.dk

Jeg er opvokset ved landbruget, er uddannet og arbejder som pædagog. Jeg har mange-årig erfaring med får og har i dag en registreret texelbesætning på 50 moderdyr. Min interesse er at lave gode og sunde avlsdyr som overholder sundhedsprogrammerne. En særlig interesse er at udstille på dyrskuerne. Jeg er medlem af diverse foreninger, samt er kasserer for Dansk Texel.

7

Erik Faudel
Østergade 34,Sdr. Hostrup
6200 Aabenraa
74 61 34 37
Efaudel54@yahoo.dk

Har haft får i 25 år. Over de sidst 5 år har jeg udvidet fra 50 til 450 får. Racen er Texel, Suffok og Gotlænder krydsninger. Interesse er produktion af slagtelam, græsmarker, fodring og sundhed.

Maren Erichsen
Langeskov 2, Ellum Mark
6240 Løgumkloster
74 74 42 90
marenerichsen@hotmail.com

Har haft får i over 20 år. Nu har jeg en hobbybesætning med 10 Dorsetfår, men har tidligere haft malkefår. Jeg kender alt til læmninger året rundt, fødselshjælp og opdræt af lam. Sendt mig bare en mail eller ring om aftenen!

Fårevejledere på øerne og Bornholm

Distrikt 8 - 10

D

Navn og adresse

Vejlederens besætning og erfaring

9, 10

Ole og Anne-Grete Pommer
Ty Hastrupvej 7
4690 Haslev
26 12 19 21 /26 12 91 46
post@tygaard.dk

 

Annette P. Petersen
Stengårdsvej 10
4871 Horbelev
42 78 56 73
stengaarden@petersen.mail.dk

Har haft en avlsbesætning af spelsau og gute i 5 år. Dyrene afgræsser egen jord samt et offentligt hedeareal. Er uddannet dyrepasser og har bl.a. arbejdet som formidler i en mindre zoo skoletjeneste. Ser bevaring af de gamle racer som et must.

Henrik Tougaard
Hårlev Stationsvej 3
4652 Hårlev
61 68 70 91
info@vikinglam.dk

Økologisk avl af gute og spælsau. Naturpleje, afgræsning af åbredder mv.

Richard Andersen
Hestehavevej 2
4733 Tappernøje
40 10 96 41
ra@faareavl.dk

Har arbejdet med får over 30 år med flere racer. Nu ca. 600 malkefår. Kendskab til racer og produktionsformer, fodring m.m.

Jørgen K. Winther
Brovej 26
4241 Vemmelev
58 38 31 21
laerkegaarden@mail.tele.dk

 

Inge og Torsten Larsen
Fristrupvej 35
4340 Tølløse
29 69 97 61
torsten.larsen@gmail.com

Fåreavler siden 1994. Har kødfår af racen Texel, besætning på 25 moderfår og 4 væddere. Primært salg til levebrug (avl). Egenpro-duktion af hø/wrap samt foderbyg. Erfaringer med afgræsning af bjørneklo. Dyrskueudstiller.

Martin Krag
Herrestrupvej 19
4200 Slagelse
58 26 60 46
mkrag@mail.dk

Har 30 moderdyr af racen Spelsau. Har holdt får siden 2003 på et husmandssted med 9 ha i en ombygget svinestald til fårestald. Dyrker selv foder og deltager på Roskilde Dyrskue.

Flemming Pedersen
Brydegaard
Strøvej 57, Strø
3320 Skævinge
48 28 40 99/52 30 40 98
brydegaard@brydegaard.net

Har haft får - Dorset - i 11 år. Generel erfaring med får og har godt rede på de administrative regler, herunder fåreregistreringen og andre IT forhold relateret til fåreavl.

Pia Madsen 
Brogårdsvej 4, Meløse 
3320 Skævinge 
48 21 00 56 
birkedal3320@post.tele.dk


Jens Ambjerg 
Løvegade 57 
4200 Slagelse 
58 52 45 09 /21 44 93 40 
scandan@mail.dk 

Mogens Olsen
Agervej 3, Bjergesø
4534 Hørve
59 65 54 64/20 49 02 01
brixolsen@ofir.dk

Besætning af 40 moderfår, hovedsageligt gotlandske pelsfår. Ulden forarbejdes til karteflor og garn. Gårdbutik med uld-, pelsprodukter mv.

Vejledningen er kun vedr. klippemaskiner til får og geder, samt valg af klippeudstyr, plus råd og vejledning, når det driller. Har ingen får.                

Er uddannet landmand og har siden 2003 haft får af racen Suffolk - 20 moderdyr. Har arbejdet med får på New Zealand. Fårene græsser på egne marker. Kom og wrap hø fra egen mark. Vi sælger avlsdyr.Ulden bruges til forskellige uldprodukter. Kan vejlede i læmminger og kendskab til opdræt af lam.

 

 

 


Ansvarsfraskrivelse
Dansk Fåreavl og de frivillige fårevejledere fralægger sig ethvert ansvar for eventuelt tab eller skade som følge af den rådgivning og vejledning, der bliver ydet af personer i vejledergruppen.

 

 

 



Fårevejleder Lenette Bech