InterNorden

InterNorden er et mødeforum for folk, der er interesserede i fårehold i Norden. Et kontaktnet mellem rådgivere, forskere og lammeproducenter. Det begyndte som et samarbejde mellem de nordiske landes statsansatte fåre- og gedekonsulenter og repræsentanter for fåreholdernes landsforeninger. Formålet var at diskutere fælles problemstillinger og foreslå løsningsmodeller.

Dengang som nu er det vigtigt, at vi holder kontakten i Norden, da vi har mange fælles problemstillinger og produktion under næsten samme vilkår.
Internorden er ikke en egentlig medlemsorganisation, men har en styregruppe og et antal kontaktpersoner.

Den vigtigste aktivitet er møderne, der holdes hvert andet år på skift i medlemslandene. Møderne er åbne for alle med interesse for får og giver indblik i den aktuelle produktions-situation i medlemslandene og et overblik over aktuelle forskningsprojekter. På møderne knyttes der kontakter og dannes arbejdsgrupper.