Scanningsservice


Dansk Fåreavl har aftaler med leverandører af scanningsservice

Ultralydsscanning

Scanning ad fedt og muskel er midlertidigt stoppet.  Foreningen arbejder på at få en ny aftale på plads.

Priser:
 

Tilmelding 

 

 Scanning for drægtighed

Carl Williams foretager drægtighedsscanning i vinterperioden.

Tilmelding hos Annette Fredslund på tlf.40198677