Informationer om sundhedsforhold

 

Her findes dokumenter om sundhedsforhold, ejerklæringer mv.

Sundhedsdokumenter på Fødevarestyrelsens hjemmeside finder du her

Der er yderligere oplysninger om sundhed og sygdomme på Landbrugsinfo.dk 

 

 

 

Klovsyge

Ændring i det frivillige sundhedsprogram for klovsyge

Det frivillige sundhedsprogram for klovsyge har eksisteret siden 2011 og er siden da blevet et krav ved de fleste dyrskuer og samlinger af får og geder. Programmet har tilsyneladende hindret, at klovsyge har spredt sig yderligere. Således er ingen besætninger mig bekendt blevet smittet med klovsyge, hvis man har overholdt de beskrevne retningslinjer i programmet.

Kravet har hidtil været, at besætninger, der ønskede at opretholde en klovsyge fri status, skulle testes hvert år. Det har været dyrt for den enkelte besætningsejer, og der har været et udtalt ønske om at nedsætte frekvensen af prøveudtagninger. Derfor er programmet ændret i 2016, således at der kun skal udtages prøver hvert 3. år.

 Dansk Gede Union bakker op om prøveudtagning hvert 3. år, således at får og geder nu kan færdes sammen på dyrskuerne, uden at det får indvirkning på dyrenes status.

Det bliver spændende at følge udviklingen, men jeg tror, at hvis alle er omhyggelige og ikke har kontakt med dyr med ukendt status, kan vi fremover nøjes med prøveudtagning hvert 3. år, som vi i øvrigt kender det fra MaediVisna programmet.

Siden 2010 har jeg testet alle fårene på dyrskuet i Roskilde. Prøveudtagningen og laboratorieudgifterne har været betalt af Sjællandske Fåreavleres Fond.  I 2010 var der ikke krav om klovsygetest for at deltage på dyrskuet og det år fandt jeg smittede dyr på dyrskuet. De efterfølgende år har der været krav om klovsygetest for deltagelse på dyrskuet i Roskilde og skuet har siden været fri for klovsyge.  I år har dyrskuet desværre udmeldt, at man ikke ønsker nogen prøveudtagelse – man mener det er ”dårlig stil” at udtage prøver på dyrskuet. Personlig er jeg meget bedrøvet over beslutningen – jeg ville rigtig gerne have overvåget om programmet virkede, selv om man kun testede hvert 3. år, og jeg ville rigtig gerne have kunnet give udstillerne sikkerhed for, at der ikke havde været smittede dyr på skuet……….

Sakskøbing, den 12.3.16

Inga Stamphøj, dyrlæge

på vegne af Sundhedsudvalget under Dansk Fåreavl

Det frivillige klovsygeprogram

Ejererklæring, klovsyge ligger her