08-02-2017  Sundhedsudvalg    

Har du lyst til at arbejde for en bedre sundhed for små drøvtyggere på landsplan ?
14-01-2017  Generalforsamling 2017    

Den 11. marts 2017 holder Dansk Fåreavl sin ordinære generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole. Dagsorden ifølge vedtægter. Se nærmere om program nedenfor.Deltagelse kræver ikke tilmelding, kun hvis der ønskes frokost.
07-01-2017  Nytårsbrev    

Bestyrelsen vil gerne ønske alle et Godt nytår.
30-12-2016  Fåreafgiftsfonden    

Har du betalt slagteafgift i 2. halvår 2016 ?
12-12-2016  Fåreafgiftsfonden    

Fåreafgiftsfonden lukker pr. 31.12.2016 !!!
29-10-2016  Typebeskrivelser    

Som forberedelse til dommerkurset er hæftet med racernes typebeskrivelser opdateret. OBS: Opdateret november 2016!!
29-10-2016  Ny fælles kontrolstrategi 12. oktober 2016    

Miljø- og Fødevareministeriet har afholdt seminar for at få input til deres arbejde med en ny fælles kontrolstrategi.
29-10-2016  Nyhedsbrev    

Dansk Fåreavl har udsendt sit første nyhedsbrev.
29-10-2016  Dialogforum om dyretransport    

Dansk Fåreavl deltager i Førevarestyrelsens dialogforum om transportreglerne.
07-07-2016  Landsskuet 2016 - en beretning    

Inge og Asger Markussen har samlet deres indtryk og lavet en oversigt over modtagere af ærespræmier. Se artiklen
22-03-2016  Revideret krav til Klovsyge attest i 2016    

Dansk Fåreavls Sundhedsudvalg og Dansk Gedeunion står samlet bag en ændring af kravet til attest fornyelse fra 1 til 3 år. Find ny attest under sundhedsdokumenter