Nytårsbrev

Bestyrelsen vil gerne ønske alle et Godt nytår.

Nytårsbrev 2016

Nytår er tiden hvor man traditionelt kigger tilbage på året der er gået og prøver at kigge ind i det år, der står og venter.
Den tradition vil vi selvfølgelig ikke bryde i dette nytårsbrev.

I hele 2016 er der eet ord som har trængt sig på i den danske fåre-verden, og det er ”Fåreafgiftsfonden”. Her i december må vi desværre konstatere at Danske Lammeproducenter har haft succes med deres længe nærede ønske om at få fonden nedlagt.
Nedlæggelsen er sket med virkning fra 31-12-2016, så der skal fremover ikke betales de 10 kr ved slagtning eller eksport af dyr.
Pligten til at indbetale afgiften stoppede i praksis pr. 01-07-2016, så de af jer, der alligevel er blevet opkrævet afgift i andet halvår, skal kontakte jeres slagtehuse for at få afgiften tilbagebetalt.

Forårets generalforsamling i Dansk Fåreavl bød også på første skridt i den forandringsproces som foreningen har taget hul på, idet foreningens vedtægter blev ændret. De vigtigste ændringer betød at den stærke binding mellem Landsforeningen og dens distrikter blev ændret så bindingen mellem de lokale aktiviteter og de tværgående, landsdækkende og politiske aktiviteter fremover er baseret på frivillige aftaler mellem ligeværdige parter.

Forandringsprocessen blev skudt i gang i 2016 og det skal blive spændende at se hvor den ender. Her er det vigtigt at kigge på Danmark som helhed. I skrivende stund bliver fåreavlen i Danmark med sine 6-7.000 besætninger repræsenteret af ikke mindre end 3(4) foreninger. Ud over Dansk Fåreavl drejer det sig også om Fællesorganisationen Får og Brancheforening Får og Geder (og hertil kommer selvfølgelig Dansk Gedeunion).
Det er ikke holdbart og i forhold til ”det officielle Danmark” er det svært at blive taget alvorligt, når vi ikke kan finde sammen, så vi fra fåreavlernes side kan tale med én stemme.

Det er bestyrelsens inderlige håb at året 2017 må blive året hvor vi i den danske fåreavl kan lægge fortiden bag os og finde sammen om en struktur som sikrer at:

·         vi kan rumme såvel de få store som de mange små

·         vi kan rumme de forskellige facetter af og fokusområder i fåreavlen

·         vi kan rumme de afledte aktiviteter, så vi har plads til at ”få den sidste krone med”

·         vi kan få et stærkt lokalt sammenhold med effektiv erfaringsudveksling

·         vi kan tale med én stemme overfor myndighederne

·         alt sammen med respekt af de forskelligheder som dette indebærer!

Fåreavlen er begyndt på en rejse og hvor eller hvornår rejsen ender, er der ingen af os der ved. Fra bestyrelsens side vil vi bruge 2017 til at gå i dialog med hvert enkelt distrikt/lokalforening for at undersøge mulighederne for hvordan det fremtidige arbejde i fåreavlen kan og skal organiseres på kort og på langt sigt.

Indtil den nye struktur er på plads, vil Dansk Fåreavl fortsætte som hidtil. Det vil sige at der udsendes opkrævning på kontingent til distrikt/lokalforening samt Dansk Fåreavl i de kommende uger.
På samme måde vil hjemmesiden sheep.dk blive ført videre og Dansk Fåreavl vil fortsætte sit arbejde med at frembringe fåreavlernes synspunkter overfor myndighederne.

 

Når det er sagt, så skal vi alle huske på de nye økonomiske realiteter i en verden hvor danske fåreavlere ikke mere har fåreafgiftsfonden med den økonomiske hjælp og de praktiske begrænsninger som vi har været vant til gennem de seneste mange år.
Vi har ikke mere en fond til at finansiere:

·         et flot blad

·         en hjemmeside

·         gratis rådgivning fra dyrlæger og konsulenter

·         diverse projekter indenfor avl, sundhed og meget andet.

Med andre ord: Som fåreavlere skal vi lære at stå på egne ben og at ingenting kommer – uden frivilligt, ulønnet arbejde og uden at pengene er fundet først.

Det kommer utvivlsomt til at være en meget anderledes verden vi vil opleve i 2017.!!

Men – andre har været gennem samme bratte opvågnen – har overlevet det, og er kommet styrket ud på den anden side af en situation som har set håbløs ud.

Når andre kan – så kan vi fåreavlere også!!!!

Med de ord vil bestyrelsen ønske rigtig godt nytår til alle og en stor tak for det gamle.


 
07-01-2017

Tilbage