Generalforsamling 2017

Den 11. marts 2017 holder Dansk Fåreavl sin ordinære generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole. Dagsorden ifølge vedtægter. Se nærmere om program nedenfor.Deltagelse kræver ikke tilmelding, kun hvis der ønskes frokost.

Program for Generalforsamling 11. marts 2017

på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, Horsens

Kl. 10.00        Kaffe og brød

Kl. 10.30       Ejerinseminering.  Dyrlæge Anne Nymand holder indlæg om ejerinseminering og de praktiske muligheder herfor som Dansk Fåreavls beholdning af sædbeholdere giver.

Kl. 12.00       Frokost

Kl. 13.00       Generalforsamling i Dansk Fåreavl

Dagsorden:

a)   Valg af dirigent og stemmetællere

b)   Beretning fra landsledelse og eventuelle udvalg

c)   Godkendelse af revideret regnskab og budget for næste år, herunder fastsættelse af kontingent.

d)   Valg

      1. Til bestyrelsen

      3. Revisor

e)   Behandling af indkomne forslag

f)    Eventuelt

Kl. 15.00 Kaffe og afslutning

Efter kaffen holder Dansk Fåreavls bestyrelse sit konstituerende møde.

For deltagelse i hele dagsarrangementet skal betales et bidrag på 50 kr., til dækning af morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe og brød.

Deltagelse alene i generalforsamlingen fra kl. 13 er gratis. Tilmelding til frokosten er nødvendig Det sker til Henning Nielsen på mail: klik for tilmelding senest 1. marts.


 
14-01-2017

Tilbage